اخبار

آغاز مسابقات ورزشی داخلی مجموعه پابدانا

۲ مهر ۱۳۹۸

مسابقات ورزشی داخلی شرکت مطابق رویه هر سال از ابتدای مهرماه 1398 در رشته های فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، شطرنج و دارت با حضور کلیه همکاران آغاز گردید و تا انتهای همین ماه به طول خواهد انجامید. در این مسابقات ارزش های سازمانی شرکت بر پیراهن بازیکنان نقش بست و نام تیم ها به نام یکی از این ارزش ها نام گذاری گردید. در انتهای مسابقات جوایزی به تیم های اول و دوم در رشته های گروهی و نفرات اول تا سوم در رشته های انفرادی تعلق خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

آغاز مسابقات ورزشی داخلی مجموعه پابدانا