آقای فرامرز نادی

مدیران و رؤسا

آقای فرامرز نادی

رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT

آقای فرامرز نادی
اطلاعات تماس

ایمیل : f.nadi@pabdana.midhco.com

شماره تماس : داخلی 110

وظایف و اهداف :