اخبار

توزیع بسته های حمایتی دانش آموزان

۳ مهر ۱۳۹۸

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۸ ، بسته های حمایتی شامل کیف و لوازم التحریر بین دانش آموزان مدارس شهرستان کیان شهر توزیع گردید.

توزیع بسته های حمایتی دانش آموزان