اخبار

بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ میدکو از کارخانه پابدانا

۱۲ آذر ۱۳۹۸

هجدهمین دوره بازدید جناب آقای دکتر پورمند (مدیرعامل محترم هلدینگ میدکو) از مجتمع ها و پروژه ها با حضور در کارخانه فرآوران زغالسنگ پابدانا انجام پذیرفت.

 

 

 

 

 

 

 

بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ میدکو از کارخانه پابدانا