اخبار

منحنی دوم توسعه میدکو

۱۵ دي ۱۳۹۸

با حضور کلیه مدیران و کارشناسان ستاد و کارخانه فرآوران زغالسنگ پابدانا، جلسات مدیریت دانش با موضوع جمع آوری ایده برای منحنی دوم توسعه میدکو برگزار گردید. در این جلسه همکاران به بیان ایده های خود پیرامون موضوع جلسه پرداخته و همچنین اعضای کارگروه توسعه تعیین شدند.

 

 

 

 

 

منحنی دوم توسعه میدکو