اخبار

انجام ارزیابی تعالی سازمانی

۱ بهمن ۱۳۹۹

انجام ارزیابی تعالی سازمانی در روزهای 29 و 30 دی و 1 بهمن به صورت مجازی در دفتر مرکزی و کارخانه شرکت فرآوران زغالسنگ پابدانا

 

 

انجام ارزیابی تعالی سازمانی