اخبار

برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران متافو

۲ اسفند ۱۳۹۹

هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران متافو با حضور شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و شرکت های تابعه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران طی روزهای 27-30 بهمن ماه 1399 برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران متافو