اخبار

برگزاری ممیزی خارجی سیستم های مدیریتی

۲۸ تير ۱۴۰۰

مرحله اول (Stage1) ممیزی خارجی سیستم های مدیریتی ( ISO9001 & ISO14001 & ISO45001& HSE-MS MIDHCO) در روزهای 22 و 23 خرداد ماه (به صورت مجازی) توسط ممیزین شرکت SGS در مجموعه فرآوران زغالسنگ پابدانا برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری ممیزی خارجی سیستم های مدیریتی